Uppdaterad 3.7.2023.

VÄLKOMMEN TILL NÄSET BYAFÖRENINGS HEMSIDA!Lite om Näsets historia
Näset, som för oss är världens medelpunkt är också den bästa plats man kan bo på på jorden. Näset finns i den nordöstra delen av Sundom by som är en stadsdel i Vasa stad.
På 1500-talet bildade Näset, Kråknäset och Alnäset en ö (se karta) som småningom förenades med övriga Sundom tack vare landhöjningen. I början av 1800-talet var Näset som en udde eller ett s.k. näs ut i södra stadsfjärden med "Ådron" på den östra sidan och "Kalles viken" på västra sidan, kanske därav namnet Näset (se karta).
När de första bosättarna kommit till Näset är svårt att säga exakt men den äldsta nu befitliga gården (Näss-Gustis) byggdes eller flyttades till Näset i mitten av 1700-talet. Fisket var i långa tider Nässbornas huvudsakliga levebröd. Efter Wasa brand 1852, skulle staden byggas upp på nytt och "flyttades" då till nuvarande plats på Klemetsö. Industrier började också etablera sig i staden. Staden behövde då arbetare, byggnadsmaterial, livsmedel och bränsle. Eftersom det landvägen var lång väg till staden och vägarna dessutom var i dåligt skick, tog det länge att ta sig från Sundom till staden och tillbaka. Näset, som ligger på endast ca 4 km avstånd från staden, blev nu en viktig plats för transport av både människor och förnödenheter till staden med båt.
Redan i slutet av 1800-talet började regelbunden båttrafik från Näset till stan. Först med mindre båtar som roddes eller seglades och småningom bildades bolag som trafikerade med passagerarbåtar från både Näset och Munsmo hamnar, se under Båttrafiken. Passagerarbåtarnas storhetstid kan väl anses vara 30- till 50-talet, då folk från förutom Sundom också kom från Petalax och Malax för att från Näset ta passagerarbåten över till Vasa. Näsbacken fungerade den tiden också som "parkeringsplats" för hästar som resenärer längre ifrån färdades med.
Två butiker och ett café har också funnits på Näset. Den första butiken uppfördes redan 1915 och revs i början av 40-talet. Den andra butiken, Strandbutiken, låg uppe på näsbacken i "Farmoras kilin" och inrymde också ett café. Strandbutiken med Sandras café var en omtyckt rastplats för både resenärer och sommargäster liksom för nässbor. Strandbutikens verksamhet varade ända till slutet av 60-talet och byggnaden revs så sent som 2010 för att ge plats åt ett nytt egnahemshus. Den tiden var det liv och rörelse på Näsbacken från morgon till kväll.
Trafiken med passagerarbåtar upphörde 1975 då bron mellan Myrgrund och Vasklot blev färdig.
Nässtranden har i tiden varit full av båthus, som mest fanns det över 30 båthus samtidigt Se under kartor. En del finns bevarade och är nu fredade av museiverket.
En småbåtshamn finns ännu vid Näset för mindre båtar. Näset är idag en idyllisk plats nära sjön och på lämpligt avstånd till staden vilket gör det till ett attraktivt området att bo på.

Näsets framtid
Hur kommer Näset att se ut i framtiden. Just nu planeras en ny hamnväg för tung trafik från motorvägen till Vasklot och den vägen kommer troligen att gå via Sundom. En plan finns redan med tre olika förslag. Det ena förlaget är att en väg och en järnväg skulle dras längs stranden vid Näset, se närmare under Arkiv. Vi Nässbor tycker ju att förslaget är helt horribelt och kan inte tänka oss att det skulle förverkligas. Museiverket har gjort en kulturhistorisk inventering av Näset och området kring Näset. Vi hoppas att inventeringen ger planerarna inblick i och information om det historiska arv som vi Nässbor förvaltar. En väg längs Nässtranden skulle helt förstöra dessa kulturhistoriska värden.

Du är besökare
web counter

Näset var en ö på 1500-talet

Näset som en udde på 1800-talet

Näset 2011

Planerad väg längs Nässtranden